Våra tjänster

Vi är en modern ekonomibyrå vars anställda har hög kompetens, stort engagemang och vi finns med i varje del av ert företagsliv. Vi startar upp företag, hjälper till med den dagliga ekonomiska administrationen, vi är ert bollplank i stort och smått och vet att framgång nås genom samarbete. Vi har stöttat våra kunder med många olika typer av tjänster genom åren, vi har kunskapen och ger er stödet som krävs för att ni ska få ett långt och framgångsrikt företagsliv.

Deklarationer & skatterådgivning

Vi hjälper både företag och dess ägare med både deklarationer och skatteplanering.

Ekonomisk rådgivning

Ska du utveckla ditt bolag eller kanske starta eget? Då har vi svaren på dina frågor.

Löpande bokföring

Vi hjälper till med löpande bokföring, fakturering, betalningar, momsredovisning, redovisning av arbetsgivaravgifter och skatter. Samt ger er rapporter som beslutsunderlag för ert företagande.

Bokslut

Vi hjälper er med de handlingar som krävs för upprättande av bokslut samt årsredovisning.

Start av bolag

Vi hjälper er att välja rätt bolagsform, registrera er hos Bolagsverk och Skatteverk. Vi finns med från starten och säkerställer att ni får bästa tänkbara start på ert företagsliv.

Löner

Vi hjälper er med att upprätta löner till alla anställda utifrån gällande avtal.
Vi hjälper både företag och dess ägare med både deklarationer och skatteplanering.
Ska du utveckla ditt bolag eller kanske starta eget? Då har vi svaren på dina frågor.

Vi hjälper till med löpande bokföring, fakturering, betalningar, momsredovisning, redovisning av arbetsgivaravgifter och skatter. Samt ger er rapporter som beslutsunderlag för ert företagande.

Vi hjälper er med de handlingar som krävs för upprättande av bokslut samt årsredovisning.
Vi hjälper er att välja rätt bolagsform, registrera er hos Bolagsverk och Skatteverk. Vi finns med från starten och säkerställer att ni får bästa tänkbara start på ert företagsliv.
Vi hjälper er med att upprätta löner till alla anställda utifrån gällande avtal.